veiligheid

VEILIGHEID!

Voor Rietlanden zijn Veiligheid, Gezondheid en Milieu van zeer hoge prioriteit. Communicatie van deze belangrijke aspecten moeten op de terminals duidelijk en zichtbaar aanwezig zijn. Comkey verzorgde in samenspraak met Rietlanden hiervoor de ontwerpen binnen de door Comkey ontwikkelde huisstijl.